Autoři  |  Menu  |  Stručný přehled webu    Seznam hradů   |   Návštěvní kniha   |  Naše foto

 

Můžeme Vás seznámit s 5 DVD :

Hrady Moravy 1 a 2, Hrady východních Čech 1 a Hrady Čech severních 1., Slovensko 1
Každé DVD obsahuje okolo 16 hradů o celkové stopáži 50 až 70 minut. Jsou na něm zachyceny Hrady,
 které dosud stojí v plné kráse, ale i zříceniny, ze kterých se dochovalo pouze torzo.Jedná se převážně
o záběry exteriérů, jelikož interiery  na většině objektů nejsou dovoleny filmovat.
 K DVD není žádný mluvený text, pouze je podbarveno myslím velice zajímavou gotickorockovou hudbou.
 Toto byl náš záměr jelikož naše hrady si můžete doma pustit jen jako kulisu i 100x,
kdyby k tomu byl čtený komentář šlo by to asi těžko.

Databáze erbů obsahuje erb a jeho popis. Průběžně se doplňují o další ...
Například : z Častolovic
Páni z Častolovic nosili tři modré kosme pruhy ve stříbrném štítu, klenotem bylo stříbrné křidlo
se stejnými pruhy. Ve 14. století měli někteří příslušníci rodu na pečetích pruhy jen dva.
Podle podobného znaku lze usuzovat, že páni z Častolovic byli spřízněni s pány z Opočna
a z Dobrušky, kteří měli dva stříbrné kosme pruhy na červeném štítu, a s pány z Litic a Potštejna,
kteří měli na červeném štítu pruhy tři.

Naleznete fotogalerie Českých hradů - jsou seřazeny podle abecedy.
Fotograf Kamil Bednář.

 
Naleznete fotogalerie Slovenských  hradů - jsou seřazeny podle abecedy.
Fotograf Kamil Bednář.
 

Naleznete souhrn událostí a jejich význam.

Naleznete spousty zajímavých názvů slov a jejich význam.
Například :
archivolta - vnitřní, často zdobená lícní část oblouku (arkád, portálů, oken).
barbakán - samostatné opevnění okrouhlého nebo vícebokého tvaru vestavěné do příkopu před branou,
s níž je spojeno krčkem hradby. Trasa cesty se v něm většinou zalamovala (** Nástin vývoje hradů).
cucek - zdobný nástavec štítů, hlav­ních říms a atik různého tvaru (váza, koule, šiška).
eskarpa - vnitřní stěna příkopu, většinou vyzděná či oplentovaná. Často ji tvoří pata hradby.
grotta - umělá jeskyně, mnohdy v zámeckých parcích a zahradách
kartuše - různotvará mírně vypuklá plocha vzniklá z heraldického štítu se zdobeným rámcem.
Ornamentál­ně bohatší se zavinutými okraji se nazývá rolverk.
palisáda - masivní ohrada ze zaostřených kůlu.


Všechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena
Copyright © 2007 Jan Barvínek 
Vznik webu 10.2.2007